DASAR

1. DASAR KURIKULUM SEKOLAH SEPANJANG MASA MESTILAH SELARI DENGAN ARUS PERDANA SISTEM DAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN.
2. KURIKULUM YANG DILAKSANAKAN MESTILAH MEMATUHI KEHENDAK KEMENTERIAN PELAJARAN, JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH.
3. SEMUA GURU MESTILAH MENDAPAT MAKLUMAT TERKINI MENGENAI PENDIDIKAN DAN KURIKULUM SEMASA.
4. PADA SEBILANG MASA, PROGRAM-PROGRAM AKADEMIK DIUTAMAKAN. INI BERMAKNA SEKIRANYA PROGRAM AKADEMIK BERTEMBUNG DENGAN PROGRAM LAIN, LALUAN UNTUK PROGRAM AKADEMIK AKAN DIBERIKAN KEUTAMAAN.

LATAR BELAKANG

KURIKULUM ADALAH 'CORE BUSINESS' BAGI SETIAP GURU DAN MURID-MURID YANG BELAJAR DI SEKOLAH INI. PENETAPAN DASAR INI MENGAMBIL KIRA KEPERLUAN PENDIDIKAN DAN STATUS SEKOLAH DI BAWAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. DASAR YANG DITETAPKAN MENJADI GARIS PANDUAN KEPADA PERJALANAN DAN PENGURUSAN AKADEMIK SEKOLAH INI.

OBJEKTIF

PENETAPAN DASAR INI DILAKUKAN BERTUJUAN :

1. MENJADI GARIS PANDUAN YANG JELAS KEPADA SETIAP WARGA SEKOLAH
2. MEMANTAPKAN PENGURUSAN KURIKULUM PERINGKAT SEKOLAH
3. MEMENUHI STANDARD KUALITI PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI
No posts.
No posts.